Rodinné fotenie

Rodina – jedno z najsilnejších pút sveta. Puto vytvorené z lásky a pestované rokmi. Láska, ktorú si medzi sebou rodičia a deti zdieľajú, sa rokmi a časom mení. Každým okamihom je láska medzi rodičmi a deťmi iná a predsa tá istá. Ako otec sa do svojich detí zaľúbim vždy nanovo, po každom dni, ktorý spolu strávime, po novom dobrodružstve, pri nových veciach, ktoré sa naučia, pri veciach, ktoré mi povedia. Každý vidí svoj svet inak, z dospelého a detského pohľadu okamih vyzerá inak. Tie spoločné okamihy rastu a dospievania vám rád zvečním pri rodinnom fotení.


…Mnoho zmôže sila duše, mnoho viera, viac nádeje, ale všetko zmôže láska. Jaroslav Vrchlický…

…Až keď sme našli lásku, vieme, čo sme v živote postrádali….

…Láska to je šťastie, ktoré si dávame navzájom. Sandová….

…Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to…

…Nikto sa nenarodil pre šťastie, všetci sme sa narodili pre život a šťastím života je láska…

…Bez rodiny sa človek trasie od zimy v nekonečnom vesmíre. André Maurois…

…Milovať znamená žiť životom toho, koho miluješ….


Sledujte moju prácu, alebo ma kontaktujte na sociálnych slieťach, prípadne si overte voľný termín: