Tehuľkovské fotenie

Najkrajší a najcennejší dar, dar života bol zverený žene. Vynosiť život, chrániť a pestovať s láskou tlkot nového človiečika pod vlastným srdcom. Obdobie, ktoré patrí k najcitlivejším etapám života ženy. Každá matka si zaslúži prežiť toto obdobie v šťastí a radosti. Práve túto radosť z očakávania ratolesti nezabudnite uchovať vo svojich fotoarchívoch, aby ste aj na toto obdobie vždy s láskou spomínali. Sám ako otec, viem tieto okamihy pochopiť a za objektívom s vami uložiť tieto spomienky do fotografií. 


Z lásky sme zrodení, lásku chceme dať, lásku, čo na veky bude nás hriať. Láska tá odpúšťa, láska tá verí, nádej nestratí, kto sa jej zverí.

Milujem život, pretože mi dal Teba. Milujem Teba, pretože si môj život. John Lennon

V okamihu lásky všetko trvá navždy a nič viac neexistuje. Eluard

Nikto ma nemôže milovať viac, ako Ty …

Milovať, znamená byť schopný obetovať sa pre druhého. michel Quoist

Nech tvrdí, že more ubúda, že láska umiera, ja neverím …


Sledujte moju prácu, alebo ma kontaktujte na sociálnych slieťach, prípadne si overte voľný termín: