Prvé sväté prijímanie

Prvá sväté prijímanie je veľkou udalosťou v kresťanských rodinách, kedy deti od 7 rokov skladajú svoj sľub cirkvi, pristupujú k sviatosti pokánia a po prvýkrát sa zúčastňujú na omši, kedy pristupujú k účasti na svätom prijímaní. Touto slávnosťou sa začleňujú do života farností.


„Život ma presvedčil, že najväčšou ľudskou biedou je pocit opustenosti. Ten istý Ježiš prichádza znovu do našich sŕdc počas svätého prijímania: Chce rozdávať ten istý pokoj a radosť.“ —  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997


Sledujte moju prácu, alebo ma kontaktujte na sociálnych slieťach, prípadne si overte voľný termín: